dot dot
แพ็คเกจทัวร์ มหัศจรรย์กระบี่ (3 วัน 2 คืน) article

 

 
รหัสสินค้า: KRABI021
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสารการบิน: ไม่มี
     
 
     
 รายละเอียดโปรแกรม
 วันแรก
XX: XX น. เดินทางถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติกระบี่ หรือสถานีขนส่ง (เวลารับขึ้นอยู่กับกำหนดถึงของท่าน)
นั่งรถชมทัศนียภาพในจังหวัดกระบี่ นมัสการหลวงพ่อจำเนียร ณ วัดถ้ำเสือ ชมเมืองกระบี่ ถ่ายรูปคู่เขาขนาบน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน สุสานหอย หาดอ่านาง หาดนพรัตน์ธารา (ระยะเวลา 5 ชม. เดินทางเฉพาะคณะของท่าน)
15.30 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรม................................................. (กรุณาเลือกจากรายการด้านล่าง)
ชมทัศนียภาพโดยรอบที่พัก  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรมที่พัก
   
 วันที่สอง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
09.30 น. เรือออกจากหาดไร่เลย์ มุ่งสู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
10.30 น. เรือถึงท่าเรืออ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เดินชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวโล๊ะดาลัม เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่ระลึกบนเกาะ
12.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันรสชาติแสนอร่อยบรรยากาศริมทะเล เกาะพีพีดอน
13.00 น. รือนำท่านออกจากเกาะพีพีดอน นำเที่ยวหมู่เกาะพีพีเล ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามของ “ถ้ำไวกิ้ง, อ่าวปิเละ, อ่าวโล๊ะชามะ” สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำดูปะการัง ท่ามกลางฝูงปลามามายหลายชนิดที่อ่าวมาหยา
15.30 น. เรือออกเดินทางออกจากเกาะพีพีดอน มุ่งสู่หาดไร่เลย์ , หาดอ่าวนาง
17.00 น. เรือถึงหาดนพรัตน์ธารา รถส่งถึงที่พัก
  พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรมที่พัก
  (เดินทางร่วมกับคณะอื่น)
 วันที่สาม
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย *เช็คเอาท์จากที่พัก ฝากกระเป๋ากับโรงแรม
08.00 น. รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (เรือหัวโทง) แบบฉบับเรือท่องเที่ยทะเลไต้ มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะเช่น เกาะไก่ เกาะทับ และเก้าหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์"
สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังเกาะปอดะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (ข้าวกล่อง) เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" ชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก เตรียมตัวเดินทางกลับสนามบิน
16.30 น.
17.30 น.
รถรอรับที่โรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบิน แวะซื้อของฝากระหว่างเดินทาง
ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ (เดินทางเฉพาะคณะของท่าน)
  **หากท่านมีเที่ยวบินในประเทศ ควรมีเที่ยวบินตั้งแต่ 18.30 น. เป็นต้นไป
***หากท่านมีเที่ยวบินต่างประเทศ ควรมีเที่ยวบินตั้งแต่ 19.30 น. เป็นต้นไป

   

อาหารที่รวมอยู่ในรายการทัวร์

วัน เช้า เที่ยง เย็น
 วันแรก - - -
 วันที่สอง มี มี -
 วันที่สาม มี มี -

 
 ราคาพิเศษ
เลือกโรงแรม รายละเอียด
Holiday Inn Resort  โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท กระบี่
 
+
 หาดอ่าวนาง
6,900 บาท
6,500 บาท

Mercure Krabi Deevana Resort  โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ 
 

 หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง
6,500 บาท
 โรงแรม กระบี่รีสอร์ท
 
 หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง

5,500 บาท

 โรงแรม บุรีธารา รีสอร์ท
 
 หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง

4,500 บาท

 โรงแรม บ้านอ่าวนาง รีสอร์ท
 
 หาดอ่าวนาง

4,500 บาท

 โรงแรม อ่าวนางซันเซ็ท รีสอร์ท
 
 หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง

3,990 บาท

Aonang All Season  โรงแรม อ่าวนาง ออลซีซั่น บีช รีสอร์ท
 
 หาดอ่าวนาง

3,990 บาท

 
** ราคาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะ Peak Season
***ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองน้อยกว่า 24 ชม. ก่อนเดินทาง
 

 ราคาดังกล่าวรวม

- รถรับส่งสนามบิน/สถานีขนส่ง - โรงแรม
- โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืนในจังหวัดกระบี่
- โปรแกรมท่องเที่ยวรอบเมืองกระบี่
- โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ เรือเร็ว (เรือเฟอร์รี่ปรับอากาศจะสามารถให้บริการได้เฉพาะเมื่อมีคณะร่วมเดินทางเกิน 10 คน)
- โปรแกรมท่องเที่ยวทะเล “ทะเลแหวก” โดยเรือหางยาว
- อาหารตามรายการข้างต้น
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
* โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่

 ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

 

 เพิ่มทัวร์ราคาพิเศษ
 เมื่อท่านสั่งซื้อโปรแกรมนี้ ท่านสามารถซื้อทัวร์เพิ่มในราคาสุดพิเศษดังนี้
รายการทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ชาวต่างชาติ ราคาต่อกลุ่ม
 ภูเก็ตแฟนตาซี+อาหารค่ำ+รถรับส่ง 2,200 บาท 2,000 บาท 2,900 บาท -
 เพิ่มอาหารมื้อละ  300 บาท 200 บาท 500 บาท 2,000 บาท
 ใช้รถนอกโปรแกรม เที่ยวละ - - - 600 บาท
 มัคคุเทศก์ส่วนตัว วันละ - - - 1,000 บาท
 
 
 คำแนะนำเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับเวลา
 เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม
 หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะ
 เกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งบนเรือ
 เนื่องจากในบางช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ สภาพอากาศและสภาพทะเลอาจแปรปรวน เราขอแนะนำให้ท่านนั่งในส่วน
 กลางหรือค่อนไปทางท้ายของเรือ เพื่อลดแรงกระแทก และการโคลงของเรือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
 กับกระดูกและอาการเมาเรือ
 เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
 เราไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ
 แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 เกี่ยวกับอาหาร
 อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือต้องการ
 ทานมังสวิรัติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้
 
 รวมประมวลภาพรายการนี้
         
         
         
 ส่งภาพของคุณ |  อ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการทัวร์นี้  รูปแบบสำหรับพิมพ์
 
 
 

 
แพ็คเกจทัวร์ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กระบี่ ดอทคอม 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
โปรโมชั่น
dot
รับข่าวสารท่องเที่ยวกระบี่

dot
สภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยวกระบี่
บริการนำเที่ยว
bulletโปรแกรมทัวร์ เรือเร็ว
bulletโปรแกรมทัวร์ ประหยัด
bulletโปรแกรมทัวร์ รอบเมือง
bulletโปรแกรมทัวร์ ผจญภัย
dot
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
dot
bulletเกาะพีพี
bulletสระมรกต
bulletเขาขนาบน้ำ
bulletทะเลแหวก
bulletอ่าวไร่เลย์
bulletวัดถ้ำเสือ
bulletเกาะลันตา
bulletเกาะห้อง
bulletน้ำตกร้อน
bulletท่าปอม คลองสองน้ำ
bulletอ่าวท่าเลน
dot
แพ็คเกจทัวร์ กระบี่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 1 วัน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
dot
One Day Trip กระบี่
dot
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือเร็ว
bulletทัวร์ 4 เกาะ เรือเร็ว
bulletทัวร์ 4 เกาะเรือหางยาว
bulletทัวร์เกาะห้อง เรือเร็ว
bulletทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว
bulletทัวร์เกาะห้อง+คายัค
bulletทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน
bulletทัวร์คายัค บ้านบ่อท่อ
bulletทัวร์พายคายัคอ่าวท่าเลน
bulletทัวร์อ่าวพังงา จากกระบี่
Copyright © Since 2006 / tourkrabi.com