dot dot
น้ำตกร้อน คลองท่อม article

น้ำตกร้อน สายน้ำจากเนินเขากลางป่า ไหลไปตามความลาดเอียงของพื้นที่ ผ่านธารน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจากแหล่งแร่น้ำร้อนใต้ดิน ผสมผสานรวมกัน จนมีอุณหภูมิประมาณ ๔๐-๕๐ องศาเซลเซียส สายน้ำเคลื่อนตัวผ่านป่าระกำ บางช่วงมีควันกรุ่น และคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนา ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตา ก่อนจะไหลลงสู่อ่างอาบน้ำธรรมชาติ เกิดเป็นลักษณะคล้ายชั้นน้ำตกเล็กๆ และสิ้นสุดลงที่ลำคลองสะพานยูง

น้ำตกร้อนสายน้ำแร่ มีขนาดไม่ใหญ่นัก สูงประมาณ ๓ เมตร มี ๓ ชั้น แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละชั้น มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อน ชั้นละ ๔ – ๕ อ่าง ลึกประมาณ ๑ – ๑.๕ เมตร ในน้ำมีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำได้ เป็นสถานที่ นักท่องเที่ยวนิยมไปอาบธารน้ำแร่เพื่อสุขภาพ

น้ำตกร้อน ตั้งอยู่บริเวณบ้านบางคราม-บ้านบางเตียว อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกระบี่ตามถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร จากนั้นแยกเข้าถนนสุขาภิบาล ๒ ตรงที่ว่าการอำเภอคลองท่อมไปอีก ๑๒ กิโลเมตร เป็นน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในบรรดาน้ำพุร้อนอีกหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนี้ น้ำตกร้อนสามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน ช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือช่วงเช้า ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. และช่วงเย็น ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.ค่าเข้าชม เด็ก ๑๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท

 

สระมรกต ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม ได้ก่อกำเนิดธารน้ำอุ่น ที่ไหลลงมารวมกันภายในสระน้ำสวยใสกลางใจป่า น้ำสีเขียวอมฟ้า ใสจนมองเห็นพื้นดินเบื้องล่าง หมุนเวียนเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง จนกลายมาเป็นที่มาของชื่อ “สระมรกต”

สระมรกตเป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ กว้างประมาณ ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๑.๕ - ๒ เมตร อุณหภูมิของน้ำสีเขียวมรกตใสภายในสระแห่งนี้ อยู่ที่ประมาณ ๓๐-๕๐ องศาเซลเซียส เนื่องด้วย สายน้ำที่ไหลมาลงสระตลอดปีเป็นน้ำกระด้าง จึงส่งผลต่อการละลายของเกลือ ทำให้สารแขวนลอยต่างๆตกตะกอนอย่างรวดเร็ว และยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชน้ำด้วย เหนือสระขึ้นไปเป็นลานหินเปิดโล่ง มีต้นชมพู่น้ำให้ร่มเงา รอบๆบริเวณเป็นป่าเขียวขจีร่มรื่นมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ รวมทั้งนกที่หาดูได้ยากเช่น นกแต้วแร้วท้องดำ ซึ่งเคยสูญพันธุ์ไปนานเกือบ 100 ปี นกกระเต็นสร้อยคำสีน้ำตาล และนกเงือกดำ
ด้วยลักษณะของสระน้ำที่ใสสะอาดเหมือนมีใครจงใจมาสร้างไว้กลางป่า ทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ผู้คนต่างหมายมาชม สระมรกตสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่สภาพที่ดีซึ่งจะเห็นสระเป็นสีเขียวมรกตสดใส มักจะเป็นช่วงเวลาเช้า และเย็น โดยเฉพาะในวันฤดูร้อนที่ท้องฟ้าสดใสปราศจากเมฆฝน

 

ป่าทุ่งเตียวเป็นส่วนหนึ่งของป่าเขานอจู้จี้ ซึ่งเป็นป่าดงดิบชื้นที่ราบต่ำแห่งสุดท้ายของไทย มีพืชพันธ์และสัตว์บางชนิดที่มีเฉพาะภายในป่าประเภทนี้เท่านั้น ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม ที่นี่มีพรรณพืชและสัตว์ป่าขนาดเล็กมากมาย เฉพาะนกมีมากกว่า ๓๑๘ ชนิด ประการสำคัญที่สุด คือ เป็นแหล่งอาศัยสุดท้ายของนกแต้วแร้วท้องดำซึ่งใกล้สูญพันธ์ และเป็นสัตว์ที่พบเพียงแห่งเดียวในโลก

นกแต้วแร้วท้องดำ(Gurney’s Pitta) เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของไทย นกชนิดนี้มีสีสันสวยงาม ชอบกระโดดหากินอยู่ตามพื้น ร้องดังคล้าย “วัก วัก วัก” หรือ “แต้ว แต้ว แต้ว” อาศัยอยู่เฉพาะในป่าดงดิบชื้นที่ราบต่ำทางภาคใต้ของไทย ไม่พบในพื้นที่อื่นของโลก ปัจจุบันเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มจะสูญพันธ์ เพราะเหลืออยู่น้อยมาก อีกทั้งถิ่นที่อยู่ของมันก็ถูกคุกคาม ป่าทุ่งเตียวนับว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของพวกมัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนที่น้อยจนแทบนับได้ จึงทำให้โอกาสที่จะเห็นตัวก็น้อยตามไปด้วย
ภายในป่าทุ่งเตียว มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผ่านพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าที่ราบต่ำผืนนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าดงดิบชื้น ตั้งแต่ขนาดเล็กอย่าง ไลเคน มอส ไปจนถึงต้นเหรียงขนาดใหญ่ สูง ๓๐ เมตร และ สัตว์ที่หาชมยากหลายชนิด
เส้นทางศึกษาธรรมชาติทีนา โจลิฟฟ์ ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นางทีนา โจลิฟฟ์ นักอนุรักษ์ป่าเขตร้อนชาวอังกฤษ ที่ได้ช่วยเหลือด้านเงินทุน และให้การสนับสนุนในการก่อตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ ตลอดเส้นทาง ๒.๗ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติในป่าดงดิบชื้นที่ราบต่ำ ซึ่งเป็นป่าดงดิบที่อยู่ในระดับไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และผ่านป่าพรุที่มีทิวทัศน์สวยงามไปตามสะพานไม้ยาวประมาณ ๑.๔ กิโลเมตร มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด และหากโชคดีก็อาจพบสัตว์เล็กๆ เช่น กระรอกปลายหางดำ กิ้งก่าบิน และนกต่างๆ มีป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ และป้ายบอกทางทุกๆ ๒๐ เมตร ช่วยให้เดินทางได้ง่าย ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ ๑-๓ ชั่วโมง ทางจะไปสิ้นสุดที่สระมรกต

 

อัลบั้มภาพ
เรื่องจากทางบ้าน และความคิดเห็น 

   สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
 
    ซิตี้ทัวร์ชมเมืองกระบี่เต็มวัน
    ทัวร์ป่าสระมรกต น้ำตกร้อน
    บริการรถรับส่งสนามบิน
 

    โรงแรมที่พักใกล้เคียง

    โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า
    โรงแรมพระนางอินน์
    โรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นวิลล์
    โรงแรมลาพลาญ่า
    โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท
 

 
 
 

 


ทัวร์กระบี่ ดอทคอม 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
โปรโมชั่น
dot
รับข่าวสารท่องเที่ยวกระบี่

dot
สภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยวกระบี่
บริการนำเที่ยว
bulletโปรแกรมทัวร์ เรือเร็ว
bulletโปรแกรมทัวร์ ประหยัด
bulletโปรแกรมทัวร์ รอบเมือง
bulletโปรแกรมทัวร์ ผจญภัย
dot
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
dot
bulletเกาะพีพี
bulletสระมรกต
bulletเขาขนาบน้ำ
bulletทะเลแหวก
bulletอ่าวไร่เลย์
bulletวัดถ้ำเสือ
bulletเกาะลันตา
bulletเกาะห้อง
bulletน้ำตกร้อน
bulletท่าปอม คลองสองน้ำ
bulletอ่าวท่าเลน
dot
แพ็คเกจทัวร์ กระบี่
dot
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 1 วัน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 5 วัน 4 คืน
dot
One Day Trip กระบี่
dot
bulletทัวร์เกาะพีพี เรือเร็ว
bulletทัวร์ 4 เกาะ เรือเร็ว
bulletทัวร์ 4 เกาะเรือหางยาว
bulletทัวร์เกาะห้อง เรือเร็ว
bulletทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว
bulletทัวร์เกาะห้อง+คายัค
bulletทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน
bulletทัวร์คายัค บ้านบ่อท่อ
bulletทัวร์พายคายัคอ่าวท่าเลน
bulletทัวร์อ่าวพังงา จากกระบี่
Copyright © Since 2006 / tourkrabi.com